Verlichting

Verlichting is net als verwarming iets wat veel vragen oproept.

 

Door het grote scala aan verlichting is het makkelijk om door de bomen het bos niet meer te zien. Iets wat door reptielenwebshops en -winkels nog erger gemaakt wordt.

Vaak wordt een verlichtingstype aangeraden waar ze goed aan kunnen verdienen, maar wat niet noodzakelijk ook de juiste is voor je dier.

Zorg er dus altijd voor dat je, via mensen die er meer verstand van hebben in facebook groepen of kwekers, goed geinformeerd bent voordat je besluit iets aan te schaffen en dat je dat niet doet op aanraden van een winkel.

Veelal zijn winkels maar goed in 1 ding en dat is verkopen en hebben ze niet meer dan een beperkte kennis van wat ze verkopen (ook hier geldt dat er zeker wel uitzonderingen zijn hierop).

 

Het is van belang dat je de verlichting aanpast aan het dier wat je houdt.

De belichtings- en warmteduur speelt een rol. Hoe dichter een dier bij de evenaar leeft, hoe meer het een gelijk ritme van 12 uur licht en 12 uur donkerte zal kennen. Maar natuurlijk leeft niet elk reptiel op de evenaar; je reptiel het juiste ritme bezorgen is net zoals voor elk dier zeer cruciaal.

 

Soorten verlichting:

 • Compactlampen
 • Halogeen en spotlampen
 • Kwikdamplampen (Combinatie warmte en UV)
 • HID-lampen (High intensity dischargelamp) (Combinatie warmte en UV)- Hiervoor is een
  voorschakelapparaat (VSA) nodig

   

 • PL Buizen
 • TL Buizen (T8 en T5)

 • LED

 • UV-lampen
 

Terrariumdieren zijn als koudbloedige dieren veel sterker aangewezen op licht, d.w.z. de kwaliteit en intensiteit, dan warmbloedige, gewervelde dieren. Activiteit, voedselopname, spijsvertering en rustfases worden door de wisseling van dag en nacht en bovenal door de lichtintensiteit beïnvloed.

 

Daarbij komt dat veel terrariumdieren licht met warmte associëren en lichte plaatsen in het terrarium opzoeken om te “zonnen”. Dit is in het bijzonder bij de verwarming van woestijnterraria in acht te nemen. Afhankelijk van de gebruikte lichtbron zijn er verschillen in lichtopbrengst en -kwaliteit. TL buizen bieden bijvoorbeeld veel licht bij een geringe warmteontwikkeling terwijl gloeilampen het grootste deel van de opgenomen energie in warmte omzetten en slechts een gering deel in licht. De vraag, welke lichtkwaliteit voor een terrarium het meest geschikt is, kan heel eenvoudig beantwoord worden wanneer men de natuur voor ogen houdt: al miljoenen jaren hebben dieren en planten zich tijdens een langdurig evolutieproces aangepast aan wat de zon naar de aarde stuurt.

 

Bekijkt men het spectrum van het zonlicht (het voor ons zichtbare deel van zonnestralen) dan herkent men een heel gelijkmatige verdeling van alle spectrale kleuren. Om deze reden dienen verlichtingsmiddelen voor terraria een zo evenwichtig mogelijk spectrum te hebben zonder hiaten.

 

Terrariumdieren hebben, afhankelijk van hun herkomst, meer of minder UV-licht nodig voor hun welzijn. UV-B stimuleert de vitamine D3 synthese uit de voorloper vitamine D2. UV-A stimuleert de pigmentatie. Let erop dat glas circa 50% van de UV-straling blokkeert en dat lampen derhalve binnenin het terrarium moeten worden geïnstalleerd of buiten het terrarium op gaas.

 

Ook de afstand van de lichtbron tot het dier moet in gedachten worden gehouden: op de lampen staat aangegeven hoeveel UV op welke afstand tot de lamp wordt afgegeven. Wanneer het terrarium hoog is kunnen klimelementen de dieren dichter bij hun UV bron brengen.

 

Bij grotere en vooral langere terrariums wordt eigenlijk nooit overal hetzelfde lampentype ingezet. UV stralers moeten op enkele plaatsen of zelfs maar op een enkele plaats worden gepositioneerd. De dieren zoeken deze specifieke plaats actief op. Daar de rest van het terrarium daarbij niet gewoon donker blijft, zeker niet wanneer er planten in staan, moeten ook daar lampen komen, die echter geen UV hoeven uit te stralen. Zo kunnen lampentypen gekozen worden die, bijvoorbeeld, energiebesparend zijn en toch een perfect licht voor de planten afgeven.

Verlichting per terrariumtype

Hierna volgt alle relevante informatie met betrekking tot de verschillende typen verlichting per terrariumsoort

 

Woestijnterrarium:

De biotoop woestijn wordt gekenmerkt door de extreme lichtsterkte. Het UV licht van de zon kan daarnaast probleemloos op de bodem en dus ook op de dieren terechtkomen. Dagactieve dieren uit de woestijn en de steppe hebben grote hoeveelheden licht en UV nodig en vaak ook specifieke warmteplaatsen die actief worden bezocht. Aangezien licht met warmte wordt geassocieerd worden bestraalde plaatsen automatisch opgezocht. Nachtactieve dieren hebben vaak geen UV licht nodig. Voordeel: warmtezones kunnen selectief ingericht worden zodat de dieren ook koelere zones kunnen opzoeken!

 

Diersoorten voor woestijnterraria met veel UV

Voor de volgende diersoorten (voorbeelden) geven wij de mogelijke verlichtingssoorten aan. U kunt altijd nog kiezen of u warmte via de verlichting of afzonderlijk, via een warmtemat, wilt toevoegen.

 

Rotsleguaan
Halsbandleguaan
Doornstaartleguaan
Varaan
Landschildpad
Panterschildpad
Baardagame
Doornstaartagame
Kolonistenagame
Pakistaanse agame
Kraaghagedis
Gordelstaarthagedis
Parelskink

 

Regenwoudterrarium:

Daar er in het regenwoud heel veel verschillende zones zijn is dit thema veelzijdig. Dieren die in het bladerdak of aan de rivieroever leven (bijv. schildpadden) ontvangen op een zonnige dag net zoveel UV-A en B als een woestijndier daar veel regenwoud op dezelfde breedtegraad ligt als woestijn. Alleen de regenseizoenen vormen een sterk verschil, over het jaar heen gezien, in combinatie met UV stralen. Wie de verzorging aan droge en regentijden aan wil passen moet de klimaattabel van de betreffende regio erbij pakken en het licht hierop afstemmen. Een doorsnee hoeveelheid UV over het jaar heen gezien geeft een vervormd beeld.

 

In het regenwoud zelf leven diersoorten in biotopen die nauwelijks of geen UV straling ontvangen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld pijlgifkikkers, spinnen en schorpioenen. De meeste salamanders en slangen ontvangen doorgaans wel UV straling, de één wat meer dan de ander. Informeer dus naar de UV eisen van uw terrariumbewoner. Met behulp van de verlichting kunt u dan geschikt licht, UV en ook warmte produceren.

 

De kwaliteit van het zichtbare lichtspectrum en de intensiteit zijn voor de dieren van ondergeschikt belang. Voor de planten echter zijn ze elementair! Let daarom bij de verzorging van planten op een zongelijkend lichtspectrum en bij het verzorgen van de dieren op de juiste hoeveelheid UV.

Veel wouddieren ontvangen door hun levenswijze, bijv. in de boomtoppen of op de rivieroever, relatief veel UV licht.

 

Dieren uit het regenwoud, droge woud & het moeras

Anolis-soorten
Basilisken
Groene wateragame
Madagaskardaggekko
Kolenbranderschildpad
Moerasschildpad
Gebandeerde reuzenteju
Groene leguaan
Azuurblauwe daggekko
Doosschildpadden
Geelbuikschildpad
Jemenkameleon
Lappenkameleon

Voordeel van de genoemde verlichtingssoort: de warmteregulering kan doelmatig worden gestuurd, bijv. naar een bepaalde zone of plaats.

 

Algemene tips voor terrariumverlichting

Let absoluut op de minimale maar ook op de maximale afstand van dier tot lamp. Door klimmogelijkheden kunt u deze afstand nauwkeurig in stand houden. Een beschermende korf ( JBL TempProtect II light ) voorkomt dat de dieren zich branden aan de lamp wanneer ze springen of omhoog klauteren.

 

U kunt de levensduur van de lampen aanzienlijk verlengen wanneer u de lamp vermijdt tijdens het besproeien van het terrarium.

 

U mag gerust lampenhouders met scharnieren gebruiken om een bepaalde lichthoek te creëren. Dit alleen niet met de LUW straler (HQI) doen. Deze moet absoluut verticaal hangen en zijn ook alleen met specifieke voorschakelapparaten te gebruiken.