Panterkameleon

Panterkameleon

Wetenschappelijke naam: Furcifer Pardalis

Nederlandse naam: Panterkameleon

Cites status: CITES B

Familie: Chamaeleonidae

Uiterlijk: Deze soort is zeer variabel gekleurd. Mannetjes zijn meestal groen, soms grijs of bruin, met witte of rode vlekken. Er is meestal een lichte streep op de zijnkanten zichtbaar. Ze worden rond de 50 cm lang en hebben een kleine helm op de kop. De tot 35 cm grote, meer ronde vrouwtjes zijn geel, roze, grijs of paarsig gekleurd.

Verspreidingsgebied:  Noord-Madagaskar  en enkele eilanden  waar warme kustbiotopen met hoge luchtvochtigheid te vinden zijn. Van november tot maart is het regentijd. Deze dieren lever in allerlei open bos en struikgebieden in de buurt van mensen, en wel in grote getallen.

Geslachtsonderscheid: De huid bij de keelzak van het mannetje is groen. Bij het vrouwtje is deze oranjerood.

Maximale lengte: 55 cm

Huisvesting:

Het terrarium moet 50x50x100 cm zijn. Hou het terrarium optimaal geventileerd, en als U meerdere dieren bij elkaar wilt zetten kunt U dit alleen doen met een Kamerterrarium of Serre omgebouwd tot terrarium. Zorg voor voldoende klimmogelijkheden en zorg dat er stromend water beschikbaar is. De luchtvochtigheid moet tussen de 70-100% liggen. Voor eventuele nakomelingen moet er gezorgd worden voor een bodem die minimaal 30 cm diep is.

Gedrag:

Deze is hetzelfde als het gedrag van de Helmkameleon. Deze soort is echter iets minder agressief naar elkaar. Toch is de beste huisvesting de eenvoudigste, zet ook deze soort apart om stress en agressie te voorkomen. Alleen tijdens de (3 dagen durende) paartijd kunt U ze bij elkaar zetten. Alleen een heel ruim terrarium lost agressie en stress op. Probleem is dat veel mensen niet een aparte kamer in gaan richten voor twee of drie dieren. Er zijn uitzonderingen, en in een enkel geval leggen de kameleons zich neer bij het feit dat ze met zijn tweeën zitten. DIT IS ECHTER UITZONDERLIJK EN TEGEN DE NATUUR IN! MEESTAL LEIDT HET SAMENZETTEN VAN DE DIEREN TOT GROTE STRESS. HIER ZIJN ZE UITERST GEVOELIG VOOR EN VEEL KAMELEONS STERVEN VROEGTIJDIG ALS DIT GEBEURD.

Voortplanting:

Paarbereide vrouwtjes zijn gedurende drie volle dagen niet agressief. In deze periode kunt U haar bij een mannetje plaatsen en het vrouwtje laten dekken. Enkele dagen na de paring krijgt U al te zien of de dekking is gelukt. Het vrouwtje neemt dan een intensieve kleur. De 16 tot wel 44 eitjes worden drie tot zes weken na de paring gelegd. De incubatietijd ligt tussen de 170 tot 362 dagen en de temperatuur moet constant 26 graden zijn.

Hanteren: Laat het dier zelf op de hand lopen als je deze wilt hanteren. Een kameleon is zijn erg kwetsbaar. Dit zijn echter geen knuffeldieren als het dier niet wil ga dan niks forceren tenzij je (bijvoorbeeld in een medisch geval) niet anders kan.

Voeding: Steppenkrekels, veldkrekels, bandkrekels, sprinkhanen, wasmotlarven, meelwormen, buffalowormen, dubia’s en redrunners.

Bijzonderheden: De Panterkameleon kan meerdere kleuren tegelijk nabootsen!